Beköszöntő

Tisztelt Látogató!

A Pesthidegkúti Helytörténeti Kör saját, önálló honlappal jelentkezik azért, hogy Pesthidegkút történetéről tudósítson hitelesen és érdekfeszítően látogatói számára. A 2. kerületnek e sajátos arculattal bíró városrésze gazdag - és főként önálló - múlttal rendelkezik, amelyet tiszteletre méltó elődök igyekeztek feltárni, megőrizni, dokumentálni. A Kör tagjainak kötelessége továbbadni, közkinccsé tenni eredményeiket, és kitartó munkával, kutatással továbbgazdagítani munkájukat. Tartoznak ezzel nekik, maguknak és - Önöknek.

Tisztelettel: a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör tagjai

 

**  **   **   **

Augusztus - Kisasszony hava, Nyárutó, Aratás hava

Augusztus 15. - Nagyboldogasszony napja, Mária mennybemenetelének napja

Szent István király halálának napja (1038. aug. 15.)

A kegykép a két háború között és napjainkban

 

A Pesthidegkút-Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilikáról lásd: honalpunkon Máriaremete - A templom

 

 

 

 

 

 

 

Feliratkozás Hidegkúti Históriák RSS csatornájára