Beköszöntő

Tisztelt Látogató!

A Pesthidegkúti Helytörténeti Kör saját, önálló honlappal jelentkezik azért, hogy Pesthidegkút történetéről tudósítson hitelesen és érdekfeszítően látogatói számára. A 2. kerületnek e sajátos arculattal bíró városrésze gazdag - és főként önálló - múlttal rendelkezik, amelyet tiszteletre méltó elődök igyekeztek feltárni, megőrizni, dokumentálni. A Kör tagjainak kötelessége továbbadni, közkinccsé tenni eredményeiket, és kitartó munkával, kutatással továbbgazdagítani munkájukat. Tartoznak ezzel nekik, maguknak és - Önöknek.

Tisztelettel: a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör tagjai

 

**  **   **   **

Boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánnak a Helytörténeti Kör tagjai

Január - Boldogasszony hava - Télhó

Az év első hónapja az ókori kétarcú római Janus isten nevét rejti

Január 6. - Vízkereszt. A farsang kezdete

Január 11. - A magyarországi németek napja

******

2008. január 25. - Életének 87. évében elhunyt Thalvieser Katalin - Kató néni - Pesthidegkút-Ófalu egyik legismertebb, legtiszteletre méltóbb egyénisége. Hivatása szerint tanítónő volt, emelett Ófalu németajkú közössége történetének őrzője és fáradhatatlan kutatója.

 

 

1998. január 12.

- Elhunyt Toperczer Oszkár Pesthidegkút helytörténésze, az egyetlen, eddig nyomtatásban megjelent, összefoglaló munka, a "Pesthidegkút. Helytörténeti barangolások" c. kötet írója.

1945. január 17.

- A szovjet megszállók útnak indították az első 'transzportot', kb. 600 férfit - fiatalt, öreget - Pesthidegkútról. Lásd: Hely-történetek, helytörténészek. Helter Ferenc visszaemlékezése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliratkozás Hidegkúti Históriák RSS csatornájára