Beköszöntő

Tisztelt Látogató!

A Pesthidegkúti Helytörténeti Kör saját, önálló honlappal jelentkezik azért, hogy Pesthidegkút történetéről tudósítson hitelesen és érdekfeszítően látogatói számára. A 2. kerületnek e sajátos arculattal bíró városrésze gazdag - és főként önálló - múlttal rendelkezik, amelyet tiszteletre méltó elődök igyekeztek feltárni, megőrizni, dokumentálni. A Kör tagjainak kötelessége továbbadni, közkinccsé tenni eredményeiket, és kitartó munkával, kutatással továbbgazdagítani munkájukat. Tartoznak ezzel nekik, maguknak és - Önöknek.

Tisztelettel: a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör tagjai

 

**  **   **   **

Április - Tavaszhó, Szent György hava

2020. április 5. Virágvasárnap

          április 10. Nagypéntek

          április 11. A magyar költészet napja

          április 12-13. Húsvét

 

  A 18. sz-i Hidegkút vallása révén erősen kötődött Buda városához. E kötődés egyik bizonyítéka, hogy a vízivárosi Szent Anna templom húsvéti passiójátékában hidegúti parasztok alakították a pribékeket . A krónika szerint olyan jól játszották szerepüket, hogy a Krisztust alakító budai polgár ugyancsak megszenvedte a Vízivároson át a Várba, majd ismét a Vízivárosba visszatérő körmenetet.

(Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. Bp. 1989. 254-255. o.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliratkozás Hidegkúti Históriák RSS csatornájára