Beköszöntő

Tisztelt Látogató!

A Pesthidegkúti Helytörténeti Kör saját, önálló honlappal jelentkezik azért, hogy Pesthidegkút történetéről tudósítson hitelesen és érdekfeszítően látogatói számára. A 2. kerületnek e sajátos arculattal bíró városrésze gazdag - és főként önálló - múlttal rendelkezik, amelyet tiszteletre méltó elődök igyekeztek feltárni, megőrizni, dokumentálni. A Kör tagjainak kötelessége továbbadni, közkinccsé tenni eredményeiket, és kitartó munkával, kutatással továbbgazdagítani munkájukat. Tartoznak ezzel nekik, maguknak és - Önöknek.

Tisztelettel: a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör tagjai

 

**  **   **   **

Július - Szent Jakab hava, Nyárhó

július 2.    -  Sarlós Boldogasszony ünnepe azaz Mária látogatása Erzsébetnél

Pesthidegkút-Ófalu Sarlós Boldogasszony plébániatemplomának főoltára: Mária látogatása Erzsébetnél (C. Wolff 1816)

 

július 5.  1711-ben ezen a napon írta alá Kurtz János Ignác báró és a tanúk a Hidegkútra érkező tíz telepes család szerződését:

 

 

A mai napon én, mint földesúr, az alulírottakkal a következő szerződés kötöm:

Mint Hidegkút tulajdonosa, átengedek nekik pontosan kijelölt és rögzített területet, melyet saját tetszésük szerint és a legjobb tudásuk szerint művelnek meg. Eltekintve a bő vagy gyenge termés utáni kilenced beszolgáltatásától, három évig minden más beszolgáltatási kötelezettség alól mentesülnek. Ennek a határidőnek a lejáratával minden ház után hat guldent, minden lakos után két guldent kell fizetni.

- Fát, a ház szükségletének megfelelően, kiutalok. Azonban a ház építéséhez szükséges szép, egészséges tölgyfát kivágni mindaddig, amíg más, nem értékes fával pótolni lehet, tilos.

- A makk érésekor minden ház két-három hízó disznót a tölgyesben legeltethet. Ha viszont a tulajdonosnak több disznója van, akkor bizonyos értékű beszolgáltatásra kötelezem, éspedig házanként két pár tyúkot és két kacsát kell beadnia.

- Ha valaki szőlőt akar telepíteni, akkor a termésből hét évig nem kell semmit beszolgáltatnia. Utána azonban tizedet kell beadnia.

- Senki az uraság beleegyezése nélkül a faluból el nem költözhet. Amennyiben maga helyett megfelelő, megbízható munkaerőt biztosít, akkor is köteles az előre megállapított költözési költségeket megfizetni.

- A szőlőből a tizedet mindaddig be kell adni ameddig a szőlő jövedelmet hoz. Azután még egy negyedévig szabadon lehet a bort kimérni.

- A birtokomra ugyanúgy kell vigyázniok, mint a sajátjukra. Idegeneknek tilos a vadászat. Mindenáron meg kell őket akadályozni a vadejtésben. Ha egyszeri felszólítása nem engedelmeskednek, a puskát el kell venni tőlük. Minden elkobzott puskáért egy gulden ötven krajcárt fizetek.

Kelt Budán, 1711. július 5-én.   L. S. (pecsét helye)                 Báró Kurz János Ignác     

 

Jakob Schenfelner, Martin Klastermayer, Nicolaus Paur, Andre Halbwachs,Martin Rohabicz, Mathias Holtzinger, Franz Kuhlenhafer, Joseph Hueber, Gottfrid Hueber, Andre Schaufelner

 

Miután egyiküknek sincs pecsétnyomója, felkérjük M. Hinsmannt [budai polgárt], hogy a szerződést mindannyiunk nevében aláírásával hitelesítse.

Carl Philipp Schwarz  L. S.              Mathias Hinsmann           L. S.

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feliratkozás Hidegkúti Históriák RSS csatornájára