Iskolák

   A kezdet

   Hidegkúton kezdetben a kornak megfelelő alapfokú oktatásból is csak a legszükségesebbeket tanították. A gyerekek korán kezdtek dolgozni, s többnyire csak télen jártak iskolába, amikor nem volt munka számukra a földeken vagy a háztartásban. A 18. században a tanító jegyző, kántor, harangozó is volt egy személyben, később már csak a kántori hivatást űzte a tanítói mellett. Az oktatás kezdetben egy, közös teremben folyt minden tanuló számára, majd szétválasztották a fiúkat és a lányokat, végül életkor szerint is elkülönítették őket. Ehhez azonban arra volt szükség, hogy a község állandóan és folyamatosan jelentős anyagi áldozatot hozzon a tanítás feltételeinek megteremtéséért. Amíg csak egyházi iskola működött Hidegkúton (a plébánia épülete mellett), azaz 1881-ig, a kántor-tanító az egyháztól kapta fizetését, de a falu munkája megbecsüléseként, plusz javadalmazásban részesítette: pl. telket (leginkább szántót) juttatott számára.

  

20. század

 

1946. V. oszt. VI. oszt.  
I.  Ófalu 16 fiú 19 leány 13 fiú 5 leány  
II. Széphalom 12 fiú 11 leány 8 fiú 9 leány  
III. Remetekertváros 20 fiú 21 leány 10 fiú 12 leány  
    VII. oszt. VIII. oszt.  
  Ófalu 8 fiú 8 leány 2 fiú 7 leány  
  Széphalom 18 fiú 17 leány 13 fiú 18 leány polgári
  Remetekertváros 10 fiú 9 leány 5 fiú 5 leány  

 

Adatok - 1948 I. sz. Ófalu II. sz. Széphalom III. sz. Remetekertváros IV. sz. Máriaremete
Tanterem száma 5 4 4 2 + 1 szertár a kislétszámú 4. oszt. számára
Tanulók száma 202 200 221 54 + 37
Osztályszám 8 7+1 (polgári) 8 4
Váltó osztályok I-IV., VII-VIII. alsó és felső tagozat hetente cserél alsó és felső tagozat hetente cserél csak délelőtt
Felső tagozat száma 4 3+1 (polgári) 4  
Megjegyzés a felső tagozatos tanulók ck 1 km-ről járnak a felső tagozatos tanulók ck 1 km-ről járnak a felső tagozatos tanulók ck 0,5 km-ről járnak I-II. osztály összevont