Harangok, emléktáblák

 

Harangok

1.) Nagy Ignác [székesfehérvári] püspök 1778 évi canonica visitatiója alkalmából május 31-én Hidegkút számára két harangot szentelt, egyiket a Boldogságos Szűz és Keresztelő Szt. János, másikat Szt. Ignác és Szt. József tiszteletére

 

2.) A Pesthidegkút-Ófalu, Sarlós Boldogasszony plébániatemplomnak három harangja van:

  I.  Nagyharang: 400 kg-os, 91 cm alsó átmérőjű, A hangú.

     Felirata: "A HÍVEK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL ÖNTTETTE A PESTHIDEGKÚTI RÓMAI KAT. EGYHÁZKÖZSÉG AZ ÚRNAK 1934-IK ESZTENDEJÉBEN. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN."

Másik oldalon: "HANGOD HIRDESSE HÍVŐNEK ÉS HITETLENNEK: KRISZTUS ÉL, KRISZTUS URALKODIK, KRISZTUS PARANCSOL MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ!"

Dombormű: Krisztus király fején a magyar Szent Korona, kezében a jogar

 

II. Nagyboldogasszony-harang: 130 kg-os, 61,8 cm alsó átmérőjű, E hangú

    Felirata: "ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE KÉSZÍTTETTE ZSARNAY CSEHI ETELKA. ZENGJE ÉRCNYELVED A FÖLSÉGES ISTEN ÉS SZŰZ MÁRIA DICSŐSÉGÉT AKKOR IS, HA AZ ÉN GYÖNGE NYELVEM MÁR ELNÉMULAND. PESTHIDEGKÚT 1934. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS HARANGÖNTŐ MESTERE BUDAPESTEN."

Másik oldalon: "SZŰZ MÁRIA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!"
Dombormű: Szűz Mária

 

III. Lélekharang: 30 kg-os, 37,7 cm alsó átmérőjű. A harang nincs villamosítva, kötéllel, kézi erővel húzzák meg haláleset alkalmával.

     Felirata: "FRANCISCUS MILLNER GOSS MICH IN OFEN 1816"

Egy 250 kg-os harang hiányzik a toronyból, ez a háború áldozata lett. Koronája a padlón van ledobva, helye megvan az állványban...

Adatgyűjtés: Hunyadi Gábor

 

 

Emléktáblák

1.) AZ 1945. FEBRUÁR 13-I BUDAI VÁRBÓL / VALÓ KITÖRÉS 58. ÉVFORDULÓJÁN / A PESTHIDEGKÚTON ÉS KÖRNYÉKÉN / ELESETT ÉS KIVÉGZETT KATONÁK EMLÉKÉRE / MONDJUK A FELTÁMADT JÉZUSSAL: / BÉKESSÉG NEKTEK! / LUKÁCS EVANGÉLIUMA 24, 36. / "...JÉZUS MAGA ÁLLT MEG KÖZÖTTÜK, / ÉS AZT MONDTA NEKIK. / BÉKESSÉG NEKTEK!" / 2003. HALOTTAK NAPJÁN ÁLLITOTTA: A PESTHIDEGKÚTI VÁROSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

Pesthidegkút-Ófalu, Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom Templom köz 1.

 

2.) Elődeink betelepülésének 300. évfordulójára

„A mai napon, én mint földesúr, az alulírottakkal a következő / szerződést kötöm: / - Mint Hidegkút tulajdonosa, átengedek nekik pontosan kijelölt és / rögzített területet, melyet saját tetszésük és legjobb tudásuk szerint / művelhetnek meg." / Kelt Budán, 1711. július 5-én. / L. S. báró Kurtz János Ignác / PESTHIDEGKÚTI NÉMET / NEMZETISÉGI ALAPÍTVÁNY / II. KERÜLETI NÉMET / KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT / PESTHIDEGKÚT, 2011.

Pesthidegkút-Ófalu, Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom Templom köz 1.

 

3.) 1848-as honvéd-emléktábla

1848. DECEMBER 31.-ÉN GÖRGEI / VISSZAVONULÓ HONVÉD-CSAPATRÉSZEI / A KÖZSÉGÜNK ELŐTTI HALMOKON / FOGLALTAK VÉDŐÁLLÁST S MÁSNAP / TOVÁBB VONULTAK BUDA FELÉ. / ÁLLITOTTA / A 80. ÉVFORDULÓN A HADIMÚZEUM KEZDÉSÉRE / PESTHIDEGKÚT KÖZSÉG KÖZÖNSÉGE.

Pesthidegkút-Ófalu, Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom Templom köz 1.

Elhelyezés ideje: 1928. Megjegyzés: a régi községházáról (Hidegkúti út 216.) áthelyezve

 

4.) Évfordulók emléktáblája

896-1100-1996 / 1946. MÁJUS 6. / ANNO DOMINI / 1996 / PESTHIDEGKÚT - HIDIGUT / PESTHIDEGKÚT NÉMET TELEPESEK ÁLTALI / ÚJRAALAPÍTÁSÁNAK 285., / TEMPLOMUNK ÉS EGYHÁZKÖZSÉGÜNK / FENNÁLLÁSÁNAK 260., / A NÉMET LAKOSSÁG KITELEPÍTÉSÉNEK 50. / ÉVFORDULÓJÁRA / "BECSÜLJÜK A MÚLTAT, REMÉLJÜK A JÖVŐT, / EGYÜTT EGYMÁSÉRT, SOHA EGYMÁS ELLEN!"  / ÁLLÍTOTTA: / PESTHIDEGKÚT-ÓFALUI / EGYHÁZKÖZSÉG / NÉMET KISEBBSÉGI / ÖNKORMÁNYZAT / PESTHIDEGKÚTI NÉMET / NEMZETISÉGI ALAPÍTVÁNY / PESTHIDEGKÚTI VÁROSRÉSZI / ÖNKORMÁNYZAT / VÁNDOR, KI ERRE JÁRSZ, ÁLLJ MEG EGY IMÁRA, GONDOLJ ÁHÍTATTAL / A HIDEGKÚT KÖRNYÉKÉN ELESETT SOK SZÁZ KATONÁRA!

Pesthidegkút-Ófalu, Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom Templom köz 1. Megjegyzés: kétnyelvű, magyar-német

 

5.) Klebelsberg Kunó gróf, dr. (1875-1932)

GRÓF / DR / KLEBELSBERG KUNO / 1875-1932 / VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI / MINISZTER / SZÜLETÉSÉNEK 125. ÉVFORDULÓJÁN /ÁLLÍTTATTA: II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT / ÉS A PESTHIDEGKÚT ALAPÍTVÁNY / 2000-BEN, A MILLENNIUM ÉVÉBEN

Pesthidegkút-Ófalu, Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom Templom köz 1. Megjegyzés: készítette Szemereki Teréz

 

6.) Toperczer Oszkár (1915-1998)

PESTHIDEGKÚT HELYTÖRTÉNÉSZE / TOPERCZER OSZKÁR / EMLÉKÉRE / HALÁLÁNAK 10. ÉVFORDULÓJÁN / ÁLLÍTOTTA / A / PESTHIDEGKÚT BARÁTI KÖR / 2008

Pesthidegkút-Ófalu, Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom Templom köz 1. Megjegyzés: emlékkő a templomkertben