Apró hírek

Fővárosi Hírlap. 1932. augusztus 31.

A főváros bekapcsolódik a környékbeli községek postaszállításába. A főváros környékén állandó volt a panasz a postai kézbesítés lassúsága miatt. Pesthidegkútra például eddig Solymárról gyalog vitték át a postát, és éppen négy napig tartott, amíg egy levél Budapestről odaérkezett. Ezen a téren most figyelemreméltó reform készül, amely minden bizonnyal meghozza a kívánt javulást. A posta-vezérigazgatóság tárgyalásokat kezdett a fővárossal, hogy azokra a környékbeli helyekre, ahová autóbuszok járnak, a székesfőváros autóbuszain továbbítsák a napi postát. A Fővárosi Hírlap munkatársának beavatott helyről származó értesülése szerint ezek a tárgyalások igen előrehaladott stádiumban vannak, és rövidesen létrejön a kedvező megállapodás.

 

MTI. 1935. március 19.

Operai előadás Pesthidegkúton.

Merész vállalkozásba fogtak, de annál elismerésreméltóbb kulturális munkát végeztek a pesthidegkúti műkedvelők, amikor a református egyház javára előadták Kacsóh-Bakonyi örökszép daljátékát, a János vitézt. A sikerült előadást Suba Endre állami tanító rendezte, Czilley József, Csák Ibolya, Dénes Erzsébet és a református teológusok zenekarának közreműködésével. A jótékony cél az előadásra egybegyűjtötte Pesthidegkút egész polgári társadalmát, amely sokat tapsolt a szereplőknek: Kádár Icának (Iluska), Boncsó Ancinak (boszorkány), Hauser Lujzinak (királykisasszony), Rózsás Ibolyának, Paulovits Pubinak és Pech Micinek (udvari dámák), valamint Suba Endrének (Jancsi), Boncsó Gyulának (strázsamester), Jócsik Imrének (Bagó), Czilley Józsefnek (király), továbbá Krónesz Lászlónak, Tóth Lászlónak, Bende Ferencnek, Fábián Edének és Schlenker Miklósnak. Előadás előtt egy református teológus elszavalta a Talpra magyar-t és Mircse Árpád református lelkész méltatta március 15-e magyar nemzeti jelentőségét. (Pro domo: Szíves közlését kéri Clair Vilmos hírlapíró.)

 

Napi Hírek, 1943. október 1.

84. Klebelsberg emlékünnepély Pesthidegkúton.
Pesthidegkút, október 9.
Szombaton délelőtt Pesthidegkút község ünnepélyt rendezett néhai dr. gróf Klebelsberg Kunó volt vallás- és közoktatásügyi miniszter emlékezetére. A pesthidegkút-máriaremetei kegytemplomban dr. Endrédy Vencel zirci apát szentmisét mondott. A rekviem után a Balázs-vendéglő nagytermében emlékünnepély volt, amelyen az emlékbeszédet dr. vitéz Barabás István tanügyi főtanácsos mondotta. A misén és az emlékünnepélyen megjelent Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter is.

 

Magyar Országos Tudósító, 1944. március 1.

15. A TURUL TÁBOROZÁSA PESTHIDEGKUTON.

A Társadalmi Turulszövetség Szent László törzse Pesthidegkúton táborozást tartott, amelyen a fővezérség képviseletében Farkas Lajos, a Nemzetvédelmi Ügyosztály országos vezére jelent meg és hosszabb beszédben ismertette a Szövetség történetét és további céljait.

 

Magyar Országos Tudósító 1947. szeptember 25.

"Forinttal a Lánchíd felé"
Érdekes kezdeményezést indít el szombaton este Pest vármegye alispáni hivatala és a budakörnyéki járási tisztviselők, Pethő Lajos főispán, Házi alispán, dr, Károlyi József vármegyei főjegyző és dr. Kákonyi István járási főjegyző védnökségével. Szombaton este ugyanis a pesthidegkuti Kisvigadó termeiben, a volt Wípner-féle vendéglőben "Forinttal a Lánchid felé" címmel kerti ünnepélyt rendeznek és az ünnepély jövedelmét a Lánchíd újjáépítésére fordítják, A kezdeményezést bizonyára a többi vármegye és járás alkalmazottai is követik.