Független Budapest

Független Budapest, 1926. október 27.

Helyiérdekű villamos vasutat építenek a hűvösvölgyi végállomástól Máriaremetén át Pesthidegkútig, esetleg Széphalomig. A kereskedelmi miniszter leiratban értesítette a főváros tanácsát, hogy a pesthidegkúti villamos vasúti érdekeltségnek engedélyt adott egy helyi érdekű villamos vasút előmunkálatainak megkezdésére. A villamos vasútvonal a hűvösvölgyi villamos végállomásától kiindulva Határkereszt, Máriaremete, Boldogasszony-kápolna és Szögliget irányában Pesthidegkútig és onnan esetleg folytatólag Széphalom irányában vonulna. Megengedi a miniszter, hogy a vasút akár villamos üzemre, akár motorikus üzemre legyen berendezve. Az előmunkálati engedély egy évre szól. A kormány az előmunkálati engedély kiadása által a pálya létrejövetele iránt kötelezettséget nem vállal. Amennyiben tehát a kormány a vasútvonal létesítését, illetve üzembe helyezését nem engedélyezné, ez esetben az érdekeltség az előmunkálati költségek fejében kártérítésre nem tarthat igényt. Az előmunkálati engedély a kivitelre vonatkozólag sem ad előjogot az érdekeltségnek, mert a kormány fenntartotta magának a jogot, hogy a vasútvonal építésének engedélyezése esetén úgy a vasútépítést, mint az üzleti engedélyt tetszése szerint való érdekeltségnek adja ki.

 

Független Budapest, 1933. szeptember 27.

Meghosszabbították a Széchenyi-vasút előmunkálati engedélyét. Tizenkét év előtt kapott engedélyt Sármezey Endre mérnök az úgynevezett Széchenyi- vasút kiépítésére. A vasúti vonal a Ferenc József híd budai hídfőjétől indulna ki, megkerülné; a Gellérthegy és a Sashegy déli lejtőjét, azután a Farkasvölgy, a Svábhegy, a Jánoshegy, a Szép Juhászné, a budakeszi erdő, Máriaremete és Solymár érintésével Üröm állomásig, majd ebből a fővonalból elágazóan Kelenföldig, egy másik elágazás pedig Nagykovácsiig, egy harmadik elágazás pedig Pilisszentivánig haladna. A súlyos viszonyok folytán ez a vasútépítkezés mindeddig nem kezdődhetett meg és így most a kereskedelmi miniszter az előmunkálati engedélyt ismét meghosszabbította.